Konkursy

Cookies

 

KONKURS NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO OKRĘGU GORZOWSKIEGO W ZAKRESIE PRACY Z MŁODZIEŻĄ

Okręgowa Komisja Młodzieżowa
zaprasza wszystkie Koła PZW naszego Okręgu na :

"Najaktywniejsze Koło PZW Okręgu Gorzowskiego w zakresie pracy z młodzieżą”

Jednocześnie apelujemy do działaczy i opiekunów pracujących z młodzieżą o organizację  szkoleń i zawodów dla młodych adeptów wędkarstwa oraz innych dziedzin zmierzających do zwięk szenia stanu osobowego dzieci i młodzieży w Polskim Związku Wędkarskim w 2017 roku.

Założenia:
Celem konkursu jest zainteresowanie Kół pracą z młodzieżą poprzez szkolenia pogłębiające wiedzę ekologiczną, wędkarską, sportową oraz organizację zawodów i innych form aktywnego wypoczynku. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po udokumentowaniu realizacji załączonego do zgłoszenia planu pracy i po zsumowaniu punktów uzyskanych zgodnie z regulaminem konkursu.

 

W załączniku poniżej znajduje się Regulamin konkursu na

"Najaktywniejsze Koło PZW Okręgu Gorzowskiego w zakresie pracy z młodzieżą".

Spotkanie Wędkarzy na Lodzie Styczeń 2016r

2016.01
 

Spotkanie Wędkarzy na Lodzie Styczeń 2016r

Zakończenie Sezonu Listopad 2015r

2015.11
 

Zakończenie Sezonu Listopad 2015r