Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Cookies

rapr

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

NA TERENIE DZIAŁANIA OKRĘGU GORZOWSKIEGO

 

Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w dniu 01.12.2016 r. podjął uchwałę nr 53/2016 zmieniającą Szczegółowe Zasady Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb.

Poniżej prezentujemy nowe zasady i uchwałę.

 

Uchwała nr 53/2016

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

 z dnia 01.12.2016 r.

 w sprawie wprowadzenia poprawki do Szczegółowych Zasad Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb

 

   Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 15 Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. wprowadza poprawkę do Szczegółowych Zasad Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb na 2017 rok w pkt IX Inne Zakazy dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

 „Wprowadza się zakaz wywozu zanęty i przynęty środkami pływającymi na jeziorze Głęboczek w gm. Słońsk”.

 

  1. Wprowadza się metodę „no kill” na „Ścianie” w Świerkocinie i powierza się wykonanie tej części uchwały dla Koła PZW w Bogdańcu.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             

               Wiceprezes                                                                                 Prezes ZO PZW

Ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód  

           Ryszard Hawrylewicz                                                    Jan Włodarczak  

 

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Aktualizacja 02.01.2017 r.  logo pdf

GALERIA - Spotkanie spławikowe z okazji dni Hanzy 2017 - Kanał Odry

hanza2017g
 

Spławikowe spotkanie z okazji dni Hanzy 2017 na Kanale Odry w Słubicach

GALERIA - Nocne Gruntowe spotkanie parami o "Puchar Norwega" - II Edycja

norwegm
 

Nocne Gruntowe spotkanie parami o "Puchar Norwega" - II Edycja - 2017 czerwiec

GALERIA - Sezon 2017 Wielki Festyn Wędkarski - Dzień Dziecka

Festyn dzien dziecka 2017m
 

Zawody wędkarskie i wielki festyn dla dzieci 3 czerwca 2017