Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Cookies

rapr

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

NA TERENIE DZIAŁANIA OKRĘGU GORZOWSKIEGO

 

Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. w dniu 01.12.2016 r. podjął uchwałę nr 53/2016 zmieniającą Szczegółowe Zasady Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb.

Poniżej prezentujemy nowe zasady i uchwałę.

 

Uchwała nr 53/2016

 Zarządu Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp.

 z dnia 01.12.2016 r.

 w sprawie wprowadzenia poprawki do Szczegółowych Zasad Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb

 

   Na podstawie Statutu PZW § 46 ust. 15 Zarząd Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. wprowadza poprawkę do Szczegółowych Zasad Uprawiania Amatorskiego Połowu Ryb na 2017 rok w pkt IX Inne Zakazy dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

 „Wprowadza się zakaz wywozu zanęty i przynęty środkami pływającymi na jeziorze Głęboczek w gm. Słońsk”.

 

  1. Wprowadza się metodę „no kill” na „Ścianie” w Świerkocinie i powierza się wykonanie tej części uchwały dla Koła PZW w Bogdańcu.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             

               Wiceprezes                                                                                 Prezes ZO PZW

Ds. Ochrony i Zagospodarowania Wód  

           Ryszard Hawrylewicz                                                    Jan Włodarczak  

 

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Aktualizacja 02.01.2017 r.  logo pdf

Spotkanie Wędkarzy na Lodzie Styczeń 2016r

2016.01
 

Spotkanie Wędkarzy na Lodzie Styczeń 2016r

Zakończenie Sezonu Listopad 2015r

2015.11
 

Zakończenie Sezonu Listopad 2015r